Střecha, krovy, krytina

Postup prací při výstavbě střechy na klíč Při prvním kontaktu provedeme první zaměření a připravíme pro Vás zdarma cenovou nabídku. Pokud se bude jednat o novostavbu, budeme od Vás potřebovat zapůjčit dílčí dokumentaci ke stavbě (půdorys, řez, technická zpráva). S odsouhlasením nabídky sepíšeme smlouvu o dílo a stavba započne dle stanoveného termínu uvedeného v dané smlouvě. Pokud se jedná o rekonstrukci stávající střechy tyto stavební plány nejsou zapotřebí.